Testiranje protupotresne otpornosti, vatrootpornosti i nosivosti konstrukcije SIP.