Certifikacija proizvoda i proizvodnih materijala sa osnovnim fizikalno tehničkim karakteristikama.

Originalna certifikacija zbog autorske zaštite dobiva se kod kupnje proizvoda na zahtjev.